Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna „Filii” działa od 2016 roku.

Prowadzimy zajęcia dla dzieci posiadających opinię wczesnym wspomaganiu rozwoju wydawaną przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia wczesnego  wspomagania rozwoju prowadzą wykwalifikowani  terapeuci posiadający odpowiednie przygotowanie ( logopeda, neurologopeda,  pedagog,  fizjoterapeuta, terapeuta SI, psycholog, terapeuta widzenia, terapeuta ręki). Oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w poradni zarówno dla dzieci jak i rodziców.

Warunkiem przyjęcia dziecka jest dostarczenie oryginału opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz wypełnienie dokumentów (dostępne w placówce oraz do pobrania poniżej). Zajęcia realizowane są od kolejnego miesiąca po spełnieniu wyżej wymienionych warunków.

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie 537-083-572.

W związku z aktualna sytuacją epidemiologiczną zajęcia prowadzone są w wymiarze 4 spotkań po 45 minut( każde). Ilość i czas spotkań jest ograniczony z powodu wymogów sanitarnych dotyczących procedur dezynfekcji sprzętów i pomieszczeń oraz ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie w ośrodku.

Dokumenty do pobrania:

Akty prawne:

  • Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.)
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.)
  • Kodeks pracy
  • Ustawa o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018)
  • Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. )
  • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r.)