Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy ogłasza nabór dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami) na rok szkolny 2021/2022.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 666-370-911

     Szanowni Państwo, od 01.09.2021 roku otwarty jest Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Filii”. Wniosek o przyjęcie można pobrać w rejestracji Filii lub z umieszczonego poniżej linku.

Dla kogo:

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 roku do 25 roku życia z opinią/orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zakres działania placówki:

ORW Filii działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.
Wychowankowie zaopiekowani są w grupach od 2 do 4 osób z dwoma nauczycielami lub w grupach od 4 do 6 osób z dwoma nauczycielami.
Kwalifikacja do grupy uzależniona jest od potrzeb i stanu funkcjonowania dziecka.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Filii” oferuje następujące zajęcia terapeutyczne:

  • Zajęcia pedagogiczne indywidualne i grupowe.
  • Zajęcia rehabilitacyjne.
  • Zajęcia integracji sensorycznej.
  • Zajęcia związane z poprawą funkcjonowania w tym w samoobsługi, higiena osobista, jedzeniu, lokomocji, komunikacji.
  • Zajęcia logopedyczne.
  • Zajęcia z terapii widzenia.
  • Terapia zajęciowa w skład której wchodzić będą arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, terapia ręki, dogoterapia, sensoplastyka.
  • Zajęcia w sali doznań świata.

Wyżywienie jest uzależnione od indywidualnych potrzeb wychowanków. W związku ze stanem pandemicznym decyzje będą podejmowane przed rozpoczęciem zajęć.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.