Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Filii”

Ośrodek prowadzony jest dla dzieci i młodzieży posiadających:

  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami).

  Zakres działania placówki:

ORW Filii działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.
Wychowankowie zaopiekowani są w grupach od 2 do 4 osób z dwoma nauczycielami lub w grupach od 4 do 6 osób z dwoma nauczycielami.
Kwalifikacja do grupy uzależniona jest od potrzeb i stanu funkcjonowania dziecka.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Filii” oferuje następujące zajęcia terapeutyczne:

  • Zajęcia pedagogiczne indywidualne i grupowe.
  • Zajęcia rehabilitacyjne.
  • Zajęcia integracji sensorycznej.
  • Zajęcia związane z poprawą funkcjonowania w tym w samoobsługi, higieny osobistej, jedzeniu, lokomocji, komunikacji.
  • Zajęcia logopedyczne.
  • Zajęcia z terapii widzenia.
  • Terapia zajęciowa w skład której wchodzić będą arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, terapia ręki, dogoterapia, sensoplastyka.
  • Zajęcia w sali doznań świata.

Wyżywienie jest uzależnione od indywidualnych potrzeb wychowanków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 666-370-911