Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia skierowane są do dzieci z trudnościami w czynnościach samoobsługowych, z trudnościami z mową lub z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami,
W zakresie TUS zapraszamy do skorzystania z:

  • zajęć usamodzielniających,

  • zajęć logopedycznych,

  • zajęć terapeutycznych.

Zarezerwuj wizytę

Grupowa terapia wad postawy

Terapia wad postawy dotyczy wszystkich dzieci o prawidłowym funkcjonowaniu OUN, ale obniżonym podstawowym napięciu posturalnym z asymetrią i wadami kończyn dolnych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

Zarezerwuj wizytę

Grupowe warsztaty integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna jest niezbędna do prawidłowego interpretowania rzeczywistość i odpowiedniego reagowania. Integracja sensoryczna bezpośrednio oddziałowuje na trzy układy sensoryczne leżące u podstaw całego rozwoju dziecka:

  • układ dotykowy,

  • układ przedsionkowy,

  • układ proprioceptywny.

Skierowana jest do dzieci z całościowym jak i częściowym zaburzeniem któregoś z układów.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Zajęcia grupowe wg. Weroniki Sherborne

Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania. Podstawowe założenia metod to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

  • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,

  • świadomości przestrzeni i działania w niej,

  • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ