Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia skierowane są do dzieci z trudnościami w czynnościach samoobsługowych, z trudnościami z mową lub z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami.

Jest to nauka nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji rówieśniczych oraz relacji z osobami dorosłymi.

 • rozwijanie umiejętności z zakresu teorii umysłu (odczytywanie intencji, stanów emocjonalnych innych osób)
 • wygaszanie niewłaściwych zachowań i wprowadzanie zachowań zastępczych, społecznie akceptowanych
 • nauka adekwatnego reagowania na różne sytuacje społeczne

 • nauka współpracy oraz zdrowej rywalizacji

 • ćwiczenie rozpoznawania towarzyszących nam w różnych sytuacjach emocji, skalowanie ich oraz sposoby radzenia sobie z nimi

Zarezerwuj wizytę

Grupowe warsztaty integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna jest niezbędna do prawidłowego interpretowania rzeczywistość i odpowiedniego reagowania. Integracja sensoryczna bezpośrednio oddziałowuje na trzy układy sensoryczne leżące u podstaw całego rozwoju dziecka:

 • układ dotykowy,

 • układ przedsionkowy,

 • układ proprioceptywny.

Skierowana jest do dzieci z całościowym jak i częściowym zaburzeniem któregoś z układów, czyli dla dzieci, które mają problem z ubieraniem się, koncentracją uwagi, dotykaniem kleistych substancji, niekontrolowanymi napadami płaczu, krzyku, brakiem akceptacji słowa 'nie’, zaburzeniami snu oraz chorobę lokomocyjną.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Grupowa terapia wad postawy

Terapia wad postawy dotyczy wszystkich dzieci o prawidłowym funkcjonowaniu OUN, ale obniżonym podstawowym napięciu posturalnym z asymetrią i wadami kończyn dolnych. Terapia obejmuje techniki fizjoterapeutyczne takie jak:

 • stretching
 • pozycjonowanie ciała w przestrzeni

 • ćw. antygrawitacyjne

 • ćw. elongacyjne
 • terapia z gumami Theraband

 • autokorekcję

Wskazania do terapii:

 • koślawe stopy i kolana
 • skolioza
 • wady postawy tj. plecy okrągłe, wklęsłe itp.

 • klatka kurza i szewska

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Grupa Kondycyjna

Grupowe zajęcia kondycyjno– wydolnościowe przeznaczone są dla dzieci od piątego roku życia, w szczególności dla dzieci, które wykazują dużą męczliwość w trakcie aktywności fizycznych. Zajęcia łączą w sobie ćwiczenia ogólnorozwojowe i koordynacyjne, mające na celu podnoszenie sprawności fizycznej, wydolności i wytrzymałości organizmu, poprawy zwinności i elegancji ruchu. Dodatkowo zajęcia obejmują ćwiczenia wzmacniające mięsnie głębokie odpowiedzialne za prawidłową stabilizację ciała i postawę. Dzieci ćwiczą również zręczność, orientację przestrzenną i szybkość. Zajęcia pozytywnie wpływają na wzrost umiejętności i rozwój, kształtując osobowość, odpowiedzialność oraz umiejętność współdziałania w grupie.

  Zarezerwuj wizytę

  Grupa Terapii Zajęciowej

  Zajęcia kreatywne, polegają na wyrażaniu emocji poprzez malarstwo, taniec i muzykę.

  Celem zajęć jest diagnoza potrzeb emocjonalnych, poznawczo-rozwojowych i możliwości manualnych, ale również relaksacja, odreagowanie wewnętrznych napięć, rozwój zdolności percepcyjno- poznawczych i emocjonalno-społecznych, rozwój motoryki małej.

  Zajęcia szczególnie zalecane są dla dzieci:

  • nieśmiałych

  • nadpobudliwych

  • mających trudności w wyrażaniu emocji

  • mających trudność z komunikacją werbalną

  • mających trudności w nauce i kontaktach rówieśniczych

  • po przebyciu traumatycznych doświadczeń

  • przed i po leczeniu szpitalnym

  Zarezerwuj wizytę