• 2,5 h ćwiczeń – 285 zł
  • 2 h ćwiczeń – 250 zł
  • 1,5 h ćwiczeń – 200 zł
  • 1 h ćwiczeń – 160 zł
  • 45 minut – 140 zł
  • 30 minut – 120 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 150 złotych

 

  • Pierwsza wizyta diagnostyczna – 200 zł
  • Pierwsza wizyta diagnostyczna wraz z przygotowaniem pisemnej opinii – 310 zł