• Pierwsza wizyta (pierwsze zajęcia obejmujące diagnozę i instruktaż opieki nad dzieckiem) – 190 zł
  • Pierwsza wizyta diagnostyczna wraz z przygotowaniem pisemnej opinii – 290 zł
  • 1h terapii dziecka – 150 zł
  • 45 min. ćwiczeń – 130 zł
  • 30 min. – 110 zł
  • Opinia – 150 zł