Wszystkie metody z zakładki TERAPIE / Rehabilitacja:

  • 2,5 h ćwiczeń – 275 zł
  • 2 h ćwiczeń – 230 zł
  • 1,5 h ćwiczeń – 190 zł
  • 1 h ćwiczeń – 150 zł
  • 45 min. ćwiczeń – 130 zł
  • 30 min. ćwiczeń – 110 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 150 zł
  • Grupa terapeutyczna- 70zł/1h lub 480zł karnet (8 zajęć)

 

  • Pierwsza wizyta diagnostyczna – 190 zł
  • Pierwsza wizyta diagnostyczna wraz z przygotowaniem pisemnej opinii – 290 zł