Terapia psychologiczna:

 • Pierwsza wizyta – 190 zł (o liczbie spotkań diagnostycznych decyduje psycholog)
 • Pierwsza wizyta wraz z przygotowaniem pisemnej opinii – 310 zł
 • 1 h terapii – 160 zł
 • 45 minut terapii – 135zł
 • Opinia – 150 zł

 

Testy psychologiczne:

– Stanfordzką Skalą Inteligencji Bineta (2 spotkania + omówienie + pisemna opinia): koszt wizyty+ 390 zł

– ASRS (diagnostyka autyzmu), CONNERS (diagnostyka ADHD), Diagnoza Ryzyka Depresji : koszt wizyty diagnostycznej (pkt.1) + 390 zł (pkt. 2-3):

 1. koszt wizyty diagnostycznej:  190/160/135 zł
 2. koszt testu: 80 zł
 3. omówienie testu oraz pisemna opinia: 310 zł

 

Terapia Behawioralna Tików: 

 • Pierwsza wizyta – 190 zł (o liczbie spotkań diagnostycznych decyduje psycholog)
 • Pierwsza wizyta wraz z przygotowaniem pisemnej opinii – 310 zł
 • 1 h terapii – 160 zł
 • 45 minut terapii – 135zł
 • Opinia – 150 zł