• Diagnoza (2 spotkania 1h + spotkanie 30 min. w celu omówienia diagnozy, opinia o funkcjonowaniu dziecka) – 450 zł

 

  • 1h terapii- 150 zł
  • Zajęcia grupowe- 70 zł lub 400zł karnet (8 zajęć)
  • Zajęcia w parze- 90 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka- 150 zł

 

W przypadku posiadania już opinii SI:

  • Pierwsza wizyta konsultacyjna – 190 zł
  • Pierwsza wizyta wraz z przygotowaniem pisemnej opinii ze spotkania – 290 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 150 zł