Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna skupia się na działaniu podstawowych zmysłów człowieka, które są ściśle ze sobą powiązane. Jest niezbędna do prawidłowego interpretowania rzeczywistość i odpowiedniego reagowania. Integracja sensoryczna bezpośrednio oddziałowuje na trzy układy sensoryczne leżące u podstaw całego rozwoju dziecka:

 • układ dotykowy

 • układ przedsionkowy

 • układ proprioceptywny

Skierowana jest do dzieci z całościowym jak i częściowym zaburzeniem któregoś z układów.

Zarezerwuj wizytę

Diagnostyka Psychologiczna

Obejmuje strukturyzowany wywiad psychologiczny z rodzicem, obserwację dziecka oraz badanie stadaryzowanymi testami psychologicznymi (w miarę potrzeb). Służy ocenie poziomu funkcjonowania psychofizycznego dziecka, sprawdzeniu czy dziecko rozwija się zgodnie z normami rozwojowymi. Dzięki niej możliwe jest zdefiniowanie problemów/trudności do pracy terapeutycznej.

 • ASRS Kwestionariusz do diagnozy Zaburzeń ze spektrum autyzmu

 • Conners służący do diagnozy ADHD

 • Stanfodzka Skala Inteligencji Bineta

Zarezerwuj wizytę

Diagnostyka niemowląt wg. met. Prechtla

Diagnostyka metodą Prechtla

Nieinwazyjne prognozowanie rozwoju psychoruchowego dziecka na podstawie oceny jego ruchu spontanicznego. Ocena dziecka dokonywana jest poprzez analizę materiału wideo. Przeznaczona jest dla dzieci przedwcześnie urodzonych oraz urodzonych w terminie. Dzieci mogą być oceniane od urodzenia do osiągnięcia 5 miesiąca, a w przypadku wcześniaków do 5 miesiąca wieku skorygowanego.

W celu wykonania pełnej diagnostyki dzieci oceniane są kolejno:

 • 1-2 tydzień po urodzeniu

 • 4-5 tydzień po urodzeniu

 • 8 tydzień po urodzeniu

 • 12 tydzień po urodzeniu

 • 16 tydzień po urodzeniu

Dwa ostanie nagrania są niezwykle istotne dla rzetelnej oceny.
 
Aby nagranie mogło być ocenione niezbędnym jest zastosowanie się do kilku wskazówek:
Połóż dziecko na plecach na miękkim, jasnym i jednobarwnym kocu. Dziecko musi być w samym pampersie lub ubrane w body bez rękawków. Nie podawaj dziecku smoczka ani zabawek, staraj się nie mówić do dziecka. Zrób ujęcie dziecka z góry, obejmując całe ciało. Kamera powinna być nad dzieckiem trzymana stabilnie lub zamocowana na statywie. Nagrywaj film przez 3 minuty. Jeśli dziecko płacze lub jest niespokojne zatrzymaj nagrywanie i zacznij od nowa gdy się uspokoi.
Napisz na kartce datę urodzenia dziecka i planowaną datę porodu oraz sfilmuj ją przez przynajmniej 5 sekund lub wyślij te informacje razem z filmem. Jeśli jest informacja w książeczce zdrowia dziecka o dokładnym tygodniu porodu np. 38 +2 Hbd, proszę dołącz tą informację.
Zarezerwuj wizytę

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest metodą diagnostyczną opierającą się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka. Metodę tę stosuje się do oceny rozwoju dziecka w wieku od pierwszego miesiąca życia do sześciu lat, a w przypadku dzieci z deficytami – w określonych warunkach także później.

Zarezerwuj wizytę