Szanowni Państwo:

Informujemy, że w związku z obostrzeniami spowodowanymi epidemią COVID-19 prosimy o przestrzeganie wymienionych zasad:

• do Centrum mogą wejść tylko osoby zdrowe, bez objawów infekcji,

• wchodząc do Centrum należy zdezynfekować dłonie oraz mieć zakryte usta i nos np. maseczką,

• przy rejestracji może znajdować się tylko 1 osoba,

• prosimy siadać tylko na wyznaczonych miejscach w poczekalni,

• w poczekalni może przebywać max. 5 osób jednocześnie,

• należy zachowywać min. 1,5 metra odstępu od drugiej osoby,

• prosimy korzystać z własnych długopisów.