Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna skupia się na działaniu podstawowych zmysłów człowieka, które są ściśle ze sobą powiązane. Jest niezbędna do prawidłowego interpretowania rzeczywistość i odpowiedniego reagowania. Integracja sensoryczna bezpośrednio oddziałowuje na trzy układy sensoryczne leżące u podstaw całego rozwoju dziecka:

 • układ dotykowy

 • układ przedsionkowy

 • układ proprioceptywny

Skierowana jest do dzieci z całościowym jak i częściowym zaburzeniem któregoś z układów.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Metoda Delacato

Metoda Delacato jest sposobem terapii opierającym się na diagnozie nieprawidłowo funkcjonujących kanałów sensorycznych dziecka. Zaburzenia powodowane są:

 • nadwrażliwością

 • zbyt małą wrażliwością

 • białym szumem zmysłów dziecka

Terapia Delacato opiera się na sporządzeniu programu, instruktarzu dla rodziców służącemu przetrwaniu ich dziecka w świecie dla niego niezrozumiałym.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Terapia psychologiczna

Zarezerwuj wizytę

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna zajmuje się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym dzieci. Szuka odpowiedniej metody kontaktu, porozumiewania się by wpłynąć na charakter i sposób myślenia młodego człowieka.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Terapia widzenia

Terapia widzenia polega na ćwiczeniu wzroku, tj. pobudzeniu do patrzenia, stymulowaniu widzenia, rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem, a tym samym – zwiększaniu skuteczności wykorzystania widzeniaw codziennym funkcjonowaniu osoby z zaburzeniami widzenia obuocznego. Terapia widzenia skierowana do dzieci z problemami widzenia wynikającymi z uszkodzenia OUN, aparatu oka oraz neurosensorycznych warunków, które zaburzają funkcję prawidłowego widzenia.

Zarezerwuj wizytę

Terapia neurologopedyczna i logopedyczna

Jest to nauka kształtująca właściwą wymowę a także mająca na celu poprawę oraz usunięcie wad oraz zaburzeń mowy.

Zarezerwuj wizytę

Elektrostymulacja

Polega na stymulacji reakcji mięśnia. W przypadku dobrowolnej aktywności, mózg wysyła do mięśni napięcia, a następnie komenda ta jest przekazywana do włókien nerwowych w formie sygnału elektrycznego. Kolejno sygnał jest wysyłany do włókien mięśniowych, które się kurczą. Zadaniem stymulatora jest przesłanie impulsu elektrycznego do włókien nerwowych, które wywołują podstawową reakcję mechaniczną – skurcz. Elektrostymulacja jest doskonałym wsparciem terapii logopedycznej. Uzupełnia ćwiczenia i przyspiesza efekty programu terapeutycznego.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Biofeedback EEG

Wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Urządzenie do neurofeedbacku to wzmacniacz fal EEG (tzw. głowica) z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył. Neurofeedback jest stosowany w terapii dzieci z całościowymi problemami rozwojowymi takimi jak:

 • ADHD, ADD, Autyzm, Zespół Aspergera

 • lęki,  problem z moczeniem nocnym, u dzieci z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki

 • wspomaga leczenie padaczki

Osobom zdrowym zalecany jest dla poprawy koncentracji, pamięci, w leczeniu nerwicy natręctw, redukcji stresu i poprawy kreatywności, stosowany również dla zabawy i gry.

Zarezerwuj wizytę

Neuroflow

Programy Aktywności opierają się na poznawaniu przez dziecko różnych rodzajów aktywności, poprzez dostosowywanie swych ruchów (np. poruszanie palcami, klaskanie, głaskanie głowy, itd.) do melodyczno-rytmicznego akompaniamentu. Zdaniem autorów Marianny i Christophera Knillów rozwój kontaktu i komunikacji jest znacznie ważniejszy niż sam ruch i jego mniej lub bardziej precyzyjne wykonywanie. Aktywność może być realizowana w różny sposób, w zależności od specyficznych potrzeb dziecka i jego możliwości ruchowych.

 • mają trudności w skupieniu uwagi,

 • mają trudności w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych,

 • mają trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,

 • często proszą o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,

 • często sprawiają wrażenie nieobecnych,

 • chorowały na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy.

Zarezerwuj wizytę

Terapia ręki

Terapia ręki jest indywidualnie dostosowaną terapią, w której terapeuta skupia się na usprawnianiu tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczaniu wrażeń dotykowych, poznawaniu różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywaniu umiejętności ich rozróżniania. Terapia ręki przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych funkcjach życia codziennego. Skierowana jest do wszystkich dzieci, których czynności dłoni są zaburzone, choć w najmniejszym stopniu.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Dogoterapia

Dogoterapia jest to sprawdzona metoda leczenia i rehabilitacji w jednym. Doskonale służy dzieciom z dysfunkcjami narządów ruchu lub zaburzeniami emocjonalnymi. Kontakt z psem rozwija sferę umysłową, wpływa na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudza zmysły wzroku, słuchu i dotyku. Dogoterapia niesie wiele radości, przełamuje bariery i uczy.

Zarezerwuj wizytę

Dietetyk

Dobrze odżywiony organizm to gwarancja prawidłowego rozwoju, zachowania zdrowia oraz poprawy i utrzymania dobrej kondycji. Wiele prowadzonych badań wskazuje, że coraz częściej zapadamy na choroby dietozależne takie jak otyłość, cukrzyca, choroby serca, nowotwory, zaburzenia hormonalne i wiele innych. Dlatego tak ważne jest, abyśmy posiadali nawyki racjonalnego żywienia.

Naszym podopiecznym proponujemy konsultacje z dietetykiem:

I wizyta (60 minut):
– przeprowadzenie rzetelnego wywiadu żywieniowego z pacjentem,
– analiza dzienniczka żywieniowego pacjenta,
– dokonanie pomiarów antropometrycznych (wzrostu, masy ciała, obwodu talii oraz bioder).

II wizyta (30 minut):
– omówienie z pacjentem informacji uzyskanych na pierwszym spotkaniu,
– otrzymanie indywidualnego 7-dniowego jadłospisu,
– przekazanie indywidualnych zaleceń żywieniowych.

Wizyta kontrolna (30 minut):
– rozmowa dotycząca samopoczucia pacjenta, realizacji założeń i celów żywieniowych oraz ewentualnych trudności,
– modyfikacja ewentualnych błędów żywieniowych,
– przeprowadzenie pomiarów antropometrycznych i omówienie wyników.

CO NALEŻY ZABRAĆ NA I WIZYTĘ:

– dziennik żywieniowy (obejmujący 1 dzień roboczy i 1 dzień wolny),

– wyniki badań (nie starsze niż 1 rok):

– morfologia krwi,
– glukoza we krwi,
– cholesterol całkowity, HDL oraz LDL,
– inne w zależności od stanu zdrowia,

– jeśli są przyjmowane leki lub suplementy, należy spisać ich nazwy oraz dawkowanie.

Zarezerwuj wizytę