Biofeedback EEG

Wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Urządzenie do neurofeedbacku to wzmacniacz fal EEG (tzw. głowica) z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył. Neurofeedback jest stosowany w terapii dzieci z całościowymi problemami rozwojowymi takimi jak:

 • ADHD, ADD, Autyzm, Zespół Aspergera

 • lęki,  problem z moczeniem nocnym, u dzieci z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki

 • wspomaga leczenie padaczki

Osobom zdrowym zalecany jest dla poprawy koncentracji, pamięci, w leczeniu nerwicy natręctw, redukcji stresu i poprawy kreatywności, stosowany również dla zabawy i gry.

Zarezerwuj wizytę

Terapia Kranio-Sakralna

Inaczej zwana Czaszkowo-Krzyżową. Terapia kierowana jest do dzieci mających problemy w funkcjonowaniu fizycznym jak i psychicznym. Przykłady zastosowania terapii czaszkowo – krzyżowej:

 • Psychozy, autyzm, kłopoty z koncentracją, zaburzenia osobowości u dzieci i dorosłych, stres, depresja, dysleksja, kłopoty z nauką i koncentracją

 • Bóle i zawroty głowy, migreny, kłopoty ze wzrokiem i słuchem, nawracające zapalenie uszu u dzieci i dorosłych, zapalenia zatok, napięcia i bóle w stawie skroniowo – żuchwowym, wybicie żuchwy, wady zgryzu

 • Bóle kręgosłupa i pleców, zapalenie korzonków, rwa kulszowa, skoliozy, bolesne napięcie barków, wszystkie urazy powypadkowe, np. powypadkowy uraz odgięciowy kręgosłupa

 • Korygowanie wad zgryzu, prostowanie zębów

 • Działa uspokajająco i poprawia funkcjonowanie organizmu

Zarezerwuj wizytę

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna skupia się na działaniu podstawowych zmysłów człowieka, które są ściśle ze sobą powiązane. Jest niezbędna do prawidłowego interpretowania rzeczywistość i odpowiedniego reagowania. Integracja sensoryczna bezpośrednio oddziałowuje na trzy układy sensoryczne leżące u podstaw całego rozwoju dziecka:

 • układ dotykowy

 • układ przedsionkowy

 • układ proprioceptywny

Skierowana jest do dzieci z całościowym jak i częściowym zaburzeniem któregoś z układów.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Metoda Delacato

Metoda Delacato jest sposobem terapii opierającym się na diagnozie nieprawidłowo funkcjonujących kanałów sensorycznych dziecka. Zaburzenia powodowane są:

 • nadwrażliwością

 • zbyt małą wrażliwością

 • białym szumem zmysłów dziecka

Terapia Delacato opiera się na sporządzeniu programu, instruktarzu dla rodziców służącemu przetrwaniu ich dziecka w świecie dla niego niezrozumiałym.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Logopedia

Jest to nauka kształtująca właściwą wymowę a także mająca na celu poprawę oraz usunięcie wad oraz zaburzeń mowy.

Zarezerwuj wizytę

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna zajmuje się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym dzieci. Szuka odpowiedniej metody kontaktu, porozumiewania się by wpłynąć na charakter i sposób myślenia młodego człowieka.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Terapia ręki

Terapia ręki jest indywidualnie dostosowaną terapią, w której terapeuta skupia się na usprawnianiu tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczaniu wrażeń dotykowych, poznawaniu różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywaniu umiejętności ich rozróżniania. Terapia ręki przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych funkcjach życia codziennego. Skierowana jest do wszystkich dzieci, których czynności dłoni są zaburzone, choć w najmniejszym stopniu.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Terapia widzenia

Terapia widzenia polega na ćwiczeniu wzroku, tj. pobudzeniu do patrzenia, stymulowaniu widzenia, rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem, a tym samym – zwiększaniu skuteczności wykorzystania widzeniaw codziennym funkcjonowaniu osoby z zaburzeniami widzenia obuocznego. Terapia widzenia skierowana do dzieci z problemami widzenia wynikającymi z uszkodzenia OUN, aparatu oka oraz neurosensorycznych warunków, które zaburzają funkcję prawidłowego widzenia.

Zarezerwuj wizytę

Dogoterapia

Dogoterapia jest to sprawdzona metoda leczenia i rehabilitacji w jednym. Doskonale służy dzieciomz dysfunkcjami narządów ruchu lub zaburzeniami emocjonalnymi. Kontakt z psem rozwija sferę umysłową, wpływa na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudza zmysły wzroku, słuchu i dotyku. Dogoterapia niesie wiele radości, przełamuje bariery i uczy.

Zarezerwuj wizytę

Terapia w wodzie

Jest sposobem uczenia osób z dysfunkcjami ruchowymi i niepełnosprawnością intelektualną przebywania, przemieszczania się w środowisku wodnym. W celu podniesienia atrakcyjności zajęć wykorzystywane są zabawy i gry. Tempo zajęć jest dostosowane do dziecka, a brak pomocy wypornościowych służy zdobyciu samodzielności w wodzie. Terapia jest skierowana do wszystkich pacjentów lubiących wodę.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Kinezjologia edukacyjna

Jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Ćwiczenia gimnastyki mózgu są wstępem do kinezjologi edukacyjnej. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki ćwiczeniom gimnastyki mózgu wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Programy aktywnośći M. i Ch. Knill

Programy Aktywności opierają się na poznawaniu przez dziecko różnych rodzajów aktywności, poprzez dostosowywanie swych ruchów (np. poruszanie palcami, klaskanie, głaskanie głowy, itd.) do melodyczno-rytmicznego akompaniamentu. Zdaniem autorów Marianny i Christophera Knillów rozwój kontaktu i komunikacji jest znacznie ważniejszy niż sam ruch i jego mniej lub bardziej precyzyjne wykonywanie. Aktywność może być realizowana w różny sposób, w zależności od specyficznych potrzeb dziecka i jego możliwości ruchowych.

Zarezerwuj wizytę

Elektrostymulacja

Polega na stymulacji reakcji mięśnia. W przypadku dobrowolnej aktywności, mózg wysyła do mięśni napięcia, a następnie komenda ta jest przekazywana do włókien nerwowych w formie sygnału elektrycznego. Kolejno sygnał jest wysyłany do włókien mięśniowych, które się kurczą. Zadaniem stymulatora jest przesłanie impulsu elektrycznego do włókien nerwowych, które wywołują podstawową reakcję mechaniczną – skurcz. Elektrostymulacja jest doskonałym wsparciem terapii logopedycznej. Uzupełnia ćwiczenia i przyspiesza efekty programu terapeutycznego.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ