Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna skupia się na działaniu podstawowych zmysłów człowieka, które są ściśle ze sobą powiązane. Jest niezbędna do prawidłowego interpretowania rzeczywistość i odpowiedniego reagowania. Integracja sensoryczna bezpośrednio oddziałowuje na trzy układy sensoryczne leżące u podstaw całego rozwoju dziecka:

 • układ dotykowy

 • układ przedsionkowy

 • układ proprioceptywny

Skierowana jest do dzieci z całościowym jak i częściowym zaburzeniem któregoś z układów.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Metoda Delacato

Metoda Delacato jest sposobem terapii opierającym się na diagnozie nieprawidłowo funkcjonujących kanałów sensorycznych dziecka. Zaburzenia powodowane są:

 • nadwrażliwością

 • zbyt małą wrażliwością

 • białym szumem zmysłów dziecka

Terapia Delacato opiera się na sporządzeniu programu, instruktarzu dla rodziców służącemu przetrwaniu ich dziecka w świecie dla niego niezrozumiałym.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Indywidualna terapia słuchu Johansena

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Przed pierwszą wizytą pacjent otrzymuje formularz, który należy przynieść w dniu badania. Badanie diagnostyczne trwa 2 godziny. Po nim pacjent otrzymuje płytę CD (lub dostęp do pliku online) z nagraniem – ćwiczeniami słuchowymi, które trzeba wykonywać samodzielnie w domu sześć dni w tygodniu przez 10 do 15-20 minut przez słuchawki.

Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 8-10 tygodni (zależnie od wieku). Wizyta kontrolna trwa godzinę. Za każdym razem dziecko otrzymuje nowe, specjalnie dla niego przygotowane nagranie z programem terapeutycznym.

Program stymulacji trwa około 8-12 miesięcy.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia nie tylko przetwarzanie bodźców słuchowych, ale również:

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,

 • Czytanie,

 • Rozumienie mowy,

 • Artykulację,

 • Komunikację,

 • Samoocenę,

 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,

 • Utrzymanie równowagi,

 • Koordynację ruchów,

 • Motorykę.

Twórcą treningu jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www.dyslexia-lab.dk). Wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kopenchadze. W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach dr Christiana A. Volfa.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:
• jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,
• to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem
• w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Opis terapii pochodzi ze strony: http://johansen-ias.pl/

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Terapia psychologiczna

Działania terapeutyczne podejowanie w oparciu o aktualnie wystepujące trudności, zmierzające do nabycia nowych umiejętności/zmiany zachowania w celu poprawy funkcjonowania dziecka. Terapia prowadzona jest w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka, niekiedy również z nauczycielami dziecka.

Każdą terapię poprzedza strukturyzowany wywiad psychologiczny przeprowadzony w obecności rodzica, bądź też obojga rodziców oraz wnikliwa obserwacja dziecka.

Przed rozpoczęciem terapii niezbędne może być również przeprowadzenie diagnostyki za pomocą wystandaryzowanych testów psychologicznych.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna zajmuje się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym dzieci. Szuka odpowiedniej metody kontaktu, porozumiewania się by wpłynąć na charakter i sposób myślenia młodego człowieka.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Terapia widzenia

Terapia widzenia polega na ćwiczeniu wzroku, tj. pobudzeniu do patrzenia, stymulowaniu widzenia, rozwijaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem, a tym samym – zwiększaniu skuteczności wykorzystania widzeniaw codziennym funkcjonowaniu osoby z zaburzeniami widzenia obuocznego. Terapia widzenia skierowana do dzieci z problemami widzenia wynikającymi z uszkodzenia OUN, aparatu oka oraz neurosensorycznych warunków, które zaburzają funkcję prawidłowego widzenia.

Zarezerwuj wizytę

Terapia neurologopedyczna i logopedyczna

Jest to nauka kształtująca właściwą wymowę a także mająca na celu poprawę oraz usunięcie wad oraz zaburzeń mowy.

Zarezerwuj wizytę

Elektrostymulacja

Polega na stymulacji reakcji mięśnia. W przypadku dobrowolnej aktywności, mózg wysyła do mięśni napięcia, a następnie komenda ta jest przekazywana do włókien nerwowych w formie sygnału elektrycznego. Kolejno sygnał jest wysyłany do włókien mięśniowych, które się kurczą. Zadaniem stymulatora jest przesłanie impulsu elektrycznego do włókien nerwowych, które wywołują podstawową reakcję mechaniczną – skurcz. Elektrostymulacja jest doskonałym wsparciem terapii logopedycznej. Uzupełnia ćwiczenia i przyspiesza efekty programu terapeutycznego.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Biofeedback EEG

Wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Urządzenie do neurofeedbacku to wzmacniacz fal EEG (tzw. głowica) z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył. Neurofeedback jest stosowany w terapii dzieci z całościowymi problemami rozwojowymi takimi jak:

 • ADHD, ADD, Autyzm, Zespół Aspergera

 • lęki,  problem z moczeniem nocnym, u dzieci z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki

 • wspomaga leczenie padaczki

Osobom zdrowym zalecany jest dla poprawy koncentracji, pamięci, w leczeniu nerwicy natręctw, redukcji stresu i poprawy kreatywności, stosowany również dla zabawy i gry.

Zarezerwuj wizytę

Terapia ręki

Terapia ręki jest indywidualnie dostosowaną terapią, w której terapeuta skupia się na usprawnianiu tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, dostarczaniu wrażeń dotykowych, poznawaniu różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywaniu umiejętności ich rozróżniania. Terapia ręki przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych funkcjach życia codziennego. Skierowana jest do wszystkich dzieci, których czynności dłoni są zaburzone, choć w najmniejszym stopniu.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Terapia Zajęciowa

Zajęcia kreatywne, których celem jest diagnoza potrzeb emocjonalnych, poznawczo-rozwojowych i możliwości manualnych.

A także:

 • relaksacja, odreagowanie wewnętrznych napięć

 • wzrost zdolności percepcyjno- poznawczych oraz emocjonalno-społecznych

 • Rozwijanie poczucia własnej wartości

 • Rozwijanie motoryki małej

 • Zwiększenie czasu koncentracji uwagi

 • Zaspokojenie potrzeb samorealizacji, akceptacji, samoakceptacji, działania, przynależności

Zajęcia wspomagają funkcjonowanie i prawidłowy rozwój dziecka przy pomocy sztuk plastycznych. Techniki dobierane według wieku i potrzeb dziecka.

Terapia Zajęciowa szczególnie zalecana jest dla:

 • Dzieci nieśmiałych

 • Nadpobudliwych

 • Mających trudności w wyrażaniu emocji

 • Mających trudności z komunikacją werbalną

 • Dzieci z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną

 • Mających trudności w szkole i w relacjach z rówieśnikami

 • Po przebyciu traumatycznych doświadczeń

 • Przed i po leczeniu szpitalnym

 • Mających zaburzenia w obszarze psychicznym

Zarezerwuj wizytę

Dogoterapia

Dogoterapia jest to sprawdzona metoda leczenia i rehabilitacji w jednym. Doskonale służy dzieciom z dysfunkcjami narządów ruchu lub zaburzeniami emocjonalnymi. Kontakt z psem rozwija sferę umysłową, wpływa na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudza zmysły wzroku, słuchu i dotyku. Dogoterapia niesie wiele radości, przełamuje bariery i uczy.

Zarezerwuj wizytę

 

Dietety