Z myślą o holistycznym podejściu do naszych pacjentów wprowadzamy nowy rodzaj terapii – Indywidualną Stymulację Słuchu Johansena!

 

Opiera się ona na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej – istotnych dla procesu uczenia się prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

 

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia nie tylko przetwarzanie bodźców słuchowych, ale też m.in. zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych, czytanie, artykulację, rozumienie mowy itp.

 

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej sześć dni w tygodniu przez 10 do 15-20 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 8-10 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa około 8-12 miesięcy.

 

Więcej szczegółów na temat terapii, wizyt, kosztów znajduje się na naszej stronie internetowej: www.filii.pl/terapie-wspomagajace 

Opis terapii pochodzi ze strony: http://johansen-ias.pl/