W styczniu zapraszamy na diagnozę Neuroflow w promocyjnej cenie – 60 złotych.

 

Neuroflow skierowane jest do osób, które mają trudności:

– w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych (tj. hałas, szum klasy, rozmowy telefoniczne, pomieszczenia o dużym pogłosie),

– z czytaniem i pisaniem,

– z rozróżnianiem podobnie brzmiących słów,

– z określeniem kierunku, z którego dobiega głos,

– z dłuższym utrzymywaniem uwagi na zadaniach wymagających słuchania (zwłaszcza w przypadkach obecności bodźców rozpraszających),

– w rozumieniu złożonych poleceń, dłuższych wypowiedzi lub opowiadań,

– z czytaniem ze zrozumieniem.

 

Neuroflow skierowane jest do dzieci powyżej 4 roku życia (ponieważ konieczna jest współpraca pacjenta z terapeutą), nastolatków i dorosłych.

 

Czas trwania i miejsce terapii

Sesje terapeutyczne odbywają się 3 razy w tygodniu, jedna z nich w weekend. Każda sesja trwa ok. 30 minut (w zależności od tempa pracy dziecka).

Pierwszy etap to 24 sesje (czyli 3 spotkania w tygodniu przez 2 miesiące). Kolejnym krokiem jest diagnoza kontrolna stwierdzająca, czy dziecko potrzebuje następnego etapu terapii.

 

Sesje przeprowadzane są w domu. Dziecko pracuje pod opieką rodziców. Pierwsza diagnoza oraz diagnoza kontrolna mają miejsce w placówce terapeutycznej.

 

Koszt

Diagnoza – 60 zł

Pierwszy etap terapii kosztuje 270 zł, drugi – 260 zł, trzeci i każdy kolejny – 250 zł.

 

Jeżeli w terapii uczestniczy rodzeństwo, to koszt każdego etapu obejmuje 10-procentowa zniżka.

 

Efekty terapii

– usprawnienie rozumienia zdań złożonych, dłuższych wypowiedzi, tekstów ze słuchu (np. opowiadań i wierszy),

– poprawne ukierunkowanie i wydłużenie uwagi słuchowej, co oznacza lepsze rozumienie mowy w hałasie (np. lepsze rozumienie nauczyciela na tle szumu klasy),

– wydłużenie pamięci słuchowej,

– poprawienie przetwarzania słuchowego i językowego, wpływ na wzbogacanie języka naturalnego,

– rozwój umiejętności komunikacyjnych, uważnego słuchania, nadawania komunikatów, wzmocnienie relacji, kontaktów interpersonalnych z rówieśnikami,

– usprawnienie różnicowania dźwięków mowy,

– poprawienie wyników w nauce, umiejętności czytania, pisania ze słuchu, uczenia się drogą słuchową,

– wzrost pewności siebie i samooceny,

– zmniejszenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań.