Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy ogłasza nabór dla:
  •  dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniem, w wieku od 5 do 10 lat;
  • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wieku od 3 do 7 lat.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 666-370-911.