Drodzy Rodzice,

FILII prowadzi nabór do naszego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.

Ośrodek prowadzony jest dla dzieci i młodzieży posiadających:

  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami).
Oferujemy zajęcia rehabilitacyjne, integracji sensorycznej, logopedyczne, terapii widzenia, arteterapii i wiele innych – zależnie od potrzeb naszych podopiecznych.
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 666-370-911 i zapraszamy do składania wniosków ?
Więcej informacji na temat Ośrodka, wzory dokumentów oraz inne informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej:
Zapraszamy!