• Pisemna opinia dotycząca terapii – 150 zł

 

  • Kserokopia lub wydruk dokumentacji medycznej: 1 zł/1 strona A4

 

  • Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej: 15,00/1 strona A4