• wizyta, pomiar, diagnoza oraz wkładki – 470 zł
  • każde podklejenie (30 min.) – 75 zł