• 2,5 h ćwiczeń – 245 zł
  • 2 h ćwiczeń – 200 zł
  • 1,5 h ćwiczeń – 160 zł
  • 1 h ćwiczeń – 120 zł
  • 45 minut – 100 zł
  • 30 minut – 80 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 90 złotych

 

  • I wizyta diagnostyczna – 160 zł