• 1 h diagnozy – 150 zł
  • 1 h terapii – 110 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 90 zł