• 1h diagnozy – 110 zł
  • 1h terapii – 90 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 70 zł