• 1h diagnozy – 120 zł (o ilości spotkań diagnostycznych decyduje psycholog) + przygotowanie dokumentacji 150 zł
  • 1h terapii – 100 zł
  • 45 minut – 75 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 70 zł