• 1 h diagnozy – 130 zł (o ilości spotkań diagnostycznych decyduje psycholog) + przygotowanie dokumentacji 170 zł
  • 1 h terapii – 110 zł
  • 45 minut – 85 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 80 zł