• 1 h diagnozy – 120 zł
  • 1 h terapii – 100 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 80 zł