• Diagnoza (2 spotkania 1g) – 210 zł + przygotowanie dokumentacji 160 zł
  • 1h terapii – 90 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 70 zł