• 2,5 h ćwiczeń – 235 zł
  • 2 h ćwiczeń – 190 zł
  • 1,5 h ćwiczeń – 150 zł
  • 1 h ćwiczeń – 110 zł
  • 45 minut – 90 zł
  • 30 minut – 70 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 80 złotych
  • I wizyta diagnostyczna – 130 zł