• 2,5 h ćwiczeń – 230 zł
  • 2 h ćwiczeń – 180 zł
  • 1,5 h ćwiczeń – 140 zł
  • 1 h ćwiczeń – 100 zł
  • 45 minut – 80 zł
  • 30 minut – 60 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 70 złotych
  • I wizyta diagnostyczna – 120 zł