• 1 h diagnozy – 150 zł (o ilości spotkań diagnostycznych decyduje psycholog) + przygotowanie dokumentacji 170 zł
  • 1 h terapii – 120 zł
  • 45 minut – 95 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 90 zł