• Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 80 zł