• 1h diagnozy oraz nauka przeprowadzenia programu stymulacyjnego – 150 zł