• 1h diagnozy oraz nauka przeprowadzenia programu stymulacyjnego – 120 zł