• Diagnoza (2 spotkania 1h + spotkanie 30 min. w celu omówienia diagnozy, opinia o funkcjonowaniu dziecka) – 310 zł
  • 1h terapii – 90 zł
  • Zajęcia grupowe – 40 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 70 zł