• Diagnoza (2 spotkania 1h + spotkanie 30 min. w celu omówienia diagnozy, opinia o funkcjonowaniu dziecka) – 320 zł
  • 1h terapii – 100 zł
  • Zajęcia grupowe – 50 zł
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu dziecka – 80 zł