• Opinia medyczna  – 90 zł

 

  • Kserokopia lub wydruk dokumentacji medycznej: 0,50 zł/1 strona A4

 

  • Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej: 11,00/1 strona A4