• 360 zł – dobór wkładek, wkładki oraz wizyta kontrolna