• 220 zł to łączny koszt 2 spotkań

I wizyta (60′) – wywiad
II wizyta (45′) – dalszy ciąg konsultacji, omówienie jadłospisu

 

  • 80 zł

Wizyta kontrolna (30′) – omówienie stanu zdrowia, samopoczucia związanego z realizacją opracowanej diety